حفظ نظام با اعمال خلاف شرع، نقض غرض است دفاع از جمهوری اسلامی باید مانند امام حسین (ع) در چارچوب شرع مقدس اسلام باشد.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در رهنمودهایشان مکررا فرمودند از کوچکترین حرکت خلاف شرع دفاع نمیکنند و آنرا نمی پذیرند.

اگر برای دفاع از نظام از راه معصیت رفتیم، ثواب نمی‌کنیم. حفظ نظام جمهوری اسلامی با اعمال خلاف شرع، نقض غرض است.

اگر بخواهیم نظام را حفظ کنیم که اوجب واجبات است، باید در چارچوب احکام شرع باشد.

اگر ما در مقام دفاع از نظام و انقلاب از راه معصیت عمل کنیم، نتیجه نمی‌گیریم و مثل مردم کوفه می‌شویم.