- آیت الله دکتر سید محمود علوی - http://adralavi.ir -

سید محمود علوی وزیر اطلاعات به شیوه ای متفاوت در پیاده روی اربعین!!

وزیر اطلاعات در اربعین

در آستانه روز اربعین امام حسینی آیت الله دکتر سید محمود علوی وزیر اطلاعات مانند بسیاری از مردم و شیعیان و عاشقان حسین (ع) در مراسم بزرگ پیاده روی اربعین حضور داشته است . او در این مسیر به زائران اربعین خدمت رسانی کرده است . تصاویری از خدمت رسانی آیت الله دکتر سید محمود علوی وزیر اطلاعات به زائران در مسیر پیاده روی اربعین را در ادامه در پرشین وی می توانید مشاهده کنید .

وزیر اطلاعات در اربعین [1]

وزیر اطلاعات در اربعین