وزیر اطلاعات سحرگاه روز اول بهمن، پس از پیاده روی صبحگاهی در پارک کوهستانی صفه اصفهان در مزار شهدای گمنام این مکان حضور یافت و با نثار فاتحه یاد شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی را گرامی داشت.