بسم الله الرحمن الرحیم
حادثه تلخ آتش سوزی مرکز درمانی سینا که منجر به درگذشت جمعی از کادر پرتلاش درمانی و هموطنان گرامی شد، باعث تاثر و تاسفی عمیق گردید.
اینجانب از درگاه خالق رحمان و رحیم، ضمن طلب غفران واسعه برای درگذشتگان، شکیبایی و سلامتی کلیه بازماندگان داغدیده را آرزو نموده و شفای عاجل مجروحین آن حادثه دلخراش را مسئلت می نمایم.

سید محمود علوی