وزیر اطلاعات صبح روز سه شنبه، در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: خدا را شاکریم که در این ایام مبارک ماه معنویت و عبودیت و ماه تقرب به خدا به ما سعادت زیارت عبد صالحی از عباد خودش را عطا فرمود.

Comments are closed.