ایران هیچ اعتمادی به مذاکره با دولت آمریکا ندارد

سخنرانی وزیر اطلاعات در شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد

دکتر سید محمود علوی وزیر اطلاعات در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد و آیین تودیع و معارفه مدیرکل اطلاعات استان گفت :ترامپ از یکسو پشت پا به توافقنامه چند جانبه برجام میزند و از سوی دیگر دم از مذاکره می زند ، چه عاقلی با یک پیمان شکن مذاکره می کند؟ چه تضمینی دارد که رئیس جمهور بعد از ترامپ پشت پا به توافق ترامپ نزند؟

وزیر اطلاعات افزود : ترامپ با خروج از برجام تمام برگ های اعتبار خود را سوزاند و اگر به برجام هم بازگردد اعتبارش احیاء نخواهد شد.

آیت الله سید محمود علوی تصریح کرد : ترامپ قافیه مذاکره با ایران را باخته و نباید دل به فشار بر ملت خوش کند چرا که ملت ایران وارثان شعب ابیطالبند و با فشار تسلیم نمی شوند.

دکتر علوی افزود : ترامپ امید جواب گرفتن از ملت ایران با ادبیات زورگویانه و تحکم آمیز نداشته باشد زیرا منطق ملت ایران در برابر زورگوئی و تحکم و تفرعن هیهات منا الذله است.

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه ترامپ خودش هم این واقعیت را میداند گفت: اعلام آمادگی ترامپ برای مذاکره نوعی جنگ روانی است که به ملت القا کند که ما میخواهیم با مذاکره ، مشکلات شما را حل کنیم ولی نظام شما نمیپذیرد و باعث شکاف بین ملت ایران و نظام شود غافل از اینکه ملت ایران خام این بازیهای کودکانه نمی شود.

عضو خبرگان رهبری تصریح کرد :ترامپ چاره ای جز جبران خطای خود در خروج از برجام نخواهد داشت و بدون آن ، درخواست مذاکره توسط وی حتی امکان بررسی هم نخواهد داشت.