وزیر اطلاعات در دیدار با اقشار مختلف مردم:

جمهوری اسلامی گردنه های سخت را پشت سر گذاشته و اگر دشمن فشار می آورد به خاطر قدرتی است که ایران در جهان پیدا کرده و نفوذی است که در میان ملتهای مختلف دارد ، با لطف خدا از این گردنه صعب العبور رد می شویم

دشمن میخواهد ملت را به زانو درآورد ولی مردم ایران در برابر هیچ دشمنی زانو نمیزنند

جمهوری اسلامی به جای افت کردن در فشارها روز به روز قدرتش بیشتر می شود

عربهای خلیج با این همه پولی که برعلیه ایران خرج کردند چیزی به دست نیاوردند

دولتهای قبل هم خدمت کردند و زحمت کشیدند ولی هیچ دولتی مانند این دولت تحت فشار نبوده، حتی در زمان جنگ هم شرایط به این صورت نبود

در دولت قبل هم این مشکلات پیش آمد و همه بزرگان که تریبون داشتند با دولت همراهی کردند ، تحمل و صبر مردم را زیاد کردند ، اما در این دولت این اتفاق نیفتاد

همه در یک کشتی نشسته ایم و باید با هم کمک کنیم که از این مرحله عبور کنیم

ادعای اشرافیگری و تجملات به این دولت کذب است. وزرا همان امکانات دولتمردان قبل را دارند، ماشین بنده متعلق به آقای اژه ای بوده و چند بار در خیابان خراب شد

یک میلیون و بیست و دو هزار مسکن مهر در این دولت ساخته شد در حالی که مجموع مسکن مهر قبل از این دولت ۶۹۰ هزار عدد بود

زیر ساختهای مسکن مهر از جمله آب و برق رسانی که حدود ۲ برابر ساختمان آن هزینه بر است در این دولت انجام شد