پاسداری از مرزهای اعتقادی مردم نسبت به حراست از مرزهای فیزیکی اهمیت بیشتری دارد.

آیت الله سید محمود علوی وزیر اطلاعات در همایش معنوی مذهبی طلایه داران تبلیغ در چهل سال بصیرت عاشورایی در گرگان گفت :

امروز دشمن در حوزه های مختلف درصدد ضربه زدن به کشور است و به عناوین مختلف مردم را تهدید می کند که یکی از آنها باور مردم است که سبب می شود پاسداری و حراست از مرزهای اعتقادی مردم ، اهمیت بیشتری نسبت به حراست از مرزهای فیزیکی پیدا کند.