آیت الله دکتر سید محمود علوی با یادآوری سیره امام علی علیه السلام بیان کرد: این مسئولیت برای مردم است و باید از این جایگاه برای مردم کار کنید و گرفتاری های مردم را حل کنید.

وزیر اطلاعات :جمهوری اسلامی با استفاده از این مکتب مولای متقیان حضرت علی علیه اسلام با تاسی به سیره و روش امام راحل و مقام معظم رهبری ، تلاش خودش را بکار گرفته که برای مردم باشد.

وی ادامه داد: آنچه دشمن را مایوس کرده ، حضور مردم در صحنه های مختلف بویژه ۲۲ بهمن و بیعت با ولایت بود.

آیت الله سید محمود علوی :ما رهبر عزیزمان را تنها نمی گذاریم.