آیت الله سید محمود علوی وزیر اطلاعات در دیدار با فرمانده کل سپاه با تبریکانتصاب سرلشکر سلامی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: امروز بحمدالله وفاق، همدلی و هم افزایی مطلوبی بین مجموعه نیروهای تاثیرگذار در امنیت کشور حکمفرما شده است و جلسات جامعه اطلاعاتی به طور مداوم و مستمر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همدلی و همراهی خوبی بین سپاه و وزارت اطلاعات وجود دارد، گفت: امیدواریم این همکاری و هم افزایی که در دوران فرماندهی سرلشکر جعفری به خوبی برقرار بود بیش از پیش تداوم یابد.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم دست در دست برادران سپاه رسالت خطیر صیانت از نظام و پاسداری از انقلاب اسلامی را به بهترین وجه ممکن به انجام رسانیم.