پیام وزیر اطلاعات به مناسبت روز دانشجو

پیام وزیر اطلاعات به مناسبت روز دانشجو

  • چهارشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۷
  • یقیناً روز پرافتخار و حماسه آفرین 16 آذر در صفحات تاریخ مبارزات حق طلبانه ی دانشجویان آزادی خواه، ظلم ستیز و مؤمن و در یاد ملّت قهرمان ایران ماندگار بوده و یاد آنان که چون فروغی درخشان نقش بی بدیل جنبش دانشجویی در مسیر مبارزه ...

    گالــــری