⁣وزیر اطلاعات در دیدار با اقشار مختلف مردم در عید غدیر

  • چهارشنبه - ۷ شهریور ۱۳۹۷
  • وزیر اطلاعات در دیدار با اقشار مختلف مردم: جمهوری اسلامی گردنه های سخت را پشت سر گذاشته و اگر دشمن فشار می آورد به خاطر قدرتی است که ایران در جهان پیدا کرده و نفوذی است که در میان ملتهای مختلف دارد ، با لطف خدا ...

    گالــــری