اظهارت مهم وزیر اطلاعات در شورای اداری زنجان

  • چهارشنبه - ۲۷ تیر ۱۳۹۷
  • شورای اداری استان زنجان با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد. وزیر اطلاعات در این جلسه اظهارات مهمی را بیان کردند.  دکتر سید محمود علوی، وزیر اطلاعات گفت:  به عنوان یک خدمتگزار از عزیزان رسانه ای و خبرنگاران ارجمند که عزیز ما و چشم و گوش مردم هستند ...

    گالــــری