پیام وزیر اطلاعات به مناسبت ١۶ آذر، روز دانشجو

  • پنجشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  •   ١۶ آذر، خاطره ی مقاومت جانانه ی فرزندان آزادی خواه و استکبار ستیز را همچون لوحی زرّین در تارک تابناک این دیار شهید پرور نمایان می سازد و مسیر روشن اقتدار، سربلندی و افتخار را به منصه ی ظهور گذاشته، یادآوری می نماید که عداوت ...

    پیام وزیر اطلاعات به مناسبت روز دانشجو

    پیام وزیر اطلاعات به مناسبت روز دانشجو

  • چهارشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۷
  • یقیناً روز پرافتخار و حماسه آفرین 16 آذر در صفحات تاریخ مبارزات حق طلبانه ی دانشجویان آزادی خواه، ظلم ستیز و مؤمن و در یاد ملّت قهرمان ایران ماندگار بوده و یاد آنان که چون فروغی درخشان نقش بی بدیل جنبش دانشجویی در مسیر مبارزه ...

    گالــــری