بازدید وزیر اطلاعات از مجتمع غنی سازی شهید دکتر مسعود علی محمدی در فردو

  • دوشنبه - ۴ تیر ۱۳۹۷
  • وزیر اطلاعات گفت: در مذاکرات با طرف های خارجی به همه آنها به صراحت اعلام شد که برجام به یک مو بند است. آیت الله دکتر سید محمود علوی صبح امروز دوشنبه مورخ 4 تیر ماه 97 از مجتمع غنی سازی شهید دکتر مسعود علی محمدی ...

    گالــــری