آیت الله دکتر سید محمود علوی وزیر اطلاعات: تاکنون ۳۰۰ تیم تروریستی را نابود کرده ایم

  • یکشنبه - ۲۲ مهر ۱۳۹۷
  • زیر اطلاعات گفت: تاکنون 300 تیم تروریستی را کشف و نابود کرده و اعضای آنها را به هلاکت رسانده ایم. آیت الله دکتر «سید محمود علوی» در نهمین دوره مجلس دانش آموزی با تأکید بر اینکه امنیت ما برای فرهنگ است نه بَر فرهنگ، گفت: وزارت ...

    گالــــری