پیام تبریک آیت الله سید محمود علوی به مناسبت روز خبرنگار

  • چهارشنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
  • ن والقلم و ما یسطرون هفدهم مرداد با شهادت غریبانه ی خبرنگار شهید محمود صارمی و دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف افغانستان رقم زده شد و بنام روز خبرنگار مزین گردید و تا همیشه ی تاریخ یادآور مظلومیت این مهاجرین الی الله می ...

    گالــــری