پیام وزیر اطلاعات به مناسبت ١۶ آذر، روز دانشجو

  • پنجشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  •   ١۶ آذر، خاطره ی مقاومت جانانه ی فرزندان آزادی خواه و استکبار ستیز را همچون لوحی زرّین در تارک تابناک این دیار شهید پرور نمایان می سازد و مسیر روشن اقتدار، سربلندی و افتخار را به منصه ی ظهور گذاشته، یادآوری می نماید که عداوت ...

    گالــــری