پیام وزیر اطلاعات به مناسبت ١۶ آذر، روز دانشجو

  • پنجشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  •   ١۶ آذر، خاطره ی مقاومت جانانه ی فرزندان آزادی خواه و استکبار ستیز را همچون لوحی زرّین در تارک تابناک این دیار شهید پرور نمایان می سازد و مسیر روشن اقتدار، سربلندی و افتخار را به منصه ی ظهور گذاشته، یادآوری می نماید که عداوت ...

    پیام وزیر اطلاعات به مناسبت روز سیزده آبان

  • یکشنبه - ۱۳ آبان ۱۳۹۷
  • 13 آبان ، روز مبارزه با استکبار جهانی ، یاد آور درایت و تدابیر آگاهی بخش و دوراندیشانه ی حضرت امام خمینی (ره) به منظور رسوایی و بر ملا نمودن توطئه های شیطان بزرگ ، امریکای جنایتکار است . و اینک در چهلمین سال پیروزی ...

    گالــــری