پیام وزیر اطلاعات به مناسبت روز سیزده آبان

  • یکشنبه - ۱۳ آبان ۱۳۹۷
  • 13 آبان ، روز مبارزه با استکبار جهانی ، یاد آور درایت و تدابیر آگاهی بخش و دوراندیشانه ی حضرت امام خمینی (ره) به منظور رسوایی و بر ملا نمودن توطئه های شیطان بزرگ ، امریکای جنایتکار است . و اینک در چهلمین سال پیروزی ...

    گالــــری